BCH Quân sự Đô Lương tổ chức bắn đạn thật lực lượng dân quân tự vệ

Sau khi hoàn thành kế hoạch ra quân huấn luyện năm 2013, sang ngày 19/3/2013, tại trường bắn trung trung đoàn 1-sư đoàn 324, BCH Quân sự huyện Đô lương đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng DQTV cụm 3 xã Giang sơn Đông, Giang sơn Tây và xã Hồng sơn.

Tham gia kiểm tra bắn đạn thật có 75 học viên là lực lượng dân quân cơ động và cán bộ xã cụm 3 xã Giang sơn Đông, Giang sơn Tây và xã Hồng sơn đã được tham gia và hoàn thành khóa huấn luyện quân sự năm 2013. Nội dung kiểm tra, thực hiện bắn súng CKC bài 1 theo giáo trình mới.


Mỗi người tham gia sẽ tực hiện 9 lượt bắn ở 3 tư thế: nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn. Thang điểm được quy định: loại giỏi phải đạt từ 72 điểm trở lên, khá từ 59-71 điểm và từ 45-58 điểm đạt yêu cầu. Để đảm hoàn thành tốt KH kiểm tra, BCH quân sự đã có chuẩn bị tốt về thao trường cúng như đảm bảo cơ sở vật và an toàn cho người và và vũ khí trang bị kỹ thuật trong suốt thời gian tổ chức kiểm tra.


Thao trường được tổ chức thành 4 tuyến bắn và phân công cụ thể cán bộ chỉ huy trường bắn, cán bộ chỉ huy bắn, dẫn bắn, phân công cảnh giới và báo bia… Kết quả kiểm tra bắn đạn thật đã hoàn thành KH đề ra. Kết quả: 25% đạt loại giỏi, 45% đạt loại khá và 25% đạt yêu cầu.

Hiện nay 33 xã thị trên địa bạn huyện Đô lương đã ra quân và triển khai huấn luyện quân sự năm 2013. Các đơn vị đều phải đảm bảo quân số, tham gia làm bài thu hoạch và kiểm tra bắn đạn thật 100%. Trong đó, có 8 đơn vị được chọn kiểm tra bắn đạn thật mục tiêu ban đêm.

Huy Khôi