BCH Quân sự Đô Lương: Thông qua bài giảng chính trị tháng 3 năm 2019

Sáng ngày 5/3/2019, ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị thông qua bài giảng chính trị năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến dưới dự theo dõi, giám sát  và chỉ đạo của bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

11

Toàn cảnh thông qua bài giảng chính trị tháng 3 năm 2019

Thành phần thông qua bài giảng chính trị tháng 3/2019 huyện Đô Lương bao gồm các đồng chí trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện, Chính trị viên, Chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự 33 xã, thị trấn. Việc thông qua bài giảng chính trị được tổ chức hàng năm trước khi ra quân huấn luyện. Nhằm nâng cao chất lượng và trình độ giảng dạy chính trị trong huấn luyện. Qua đó,  BCH Quân sự huyện thống nhất nội dung phương pháp giảng dạy chính trị cho các đối tượng. Kịp thời khắc phục những mặt yếu và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

22

Điểm cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thông qua bài giảng chính trị.

Trên cơ sở đó, Ban chính trị, Ban chỉ huy quân sự 33 xã, thị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chọn đề tài, thiết kế giáo án bài giảng và thông qua trực tuyến dưới sự theo dõi, chỉ đạo giám sát của bộ chỉ huy quân sự Tỉnh. Chính trị viên BCH quân sự huyện Đô Lương chịu trách nhiệm điều hành thông qua bài giảng.  Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên 40 bài giảng được  đều đạt chất lượng và được phê duyệt để đưa vào giảng dạy chính trị trong công tác huấn luyện tại địa phương năm 2019.

01

Thượng tá: Nguyễn Văn Định chính trị viên BCH quân sự huyện chủ trì Thông qua bài giảng chính trị tháng 3 năm 2019.

Việc thông qua bài giảng chính trị sẽ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đây cũng là dịp để mỗi đồng chí cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị tại các đơn vị tự đánh giá năng lực của bản thân, rút ra được kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy chính trị, những kiến thức trong quá trình giáo dục cho dân quân, tự  vệ./.

                                                                   Huy Khôi