BCH Quân sự Đô Lương: Diễn tập chỉ huy – Tham mưu 1 bên 1 cấp có 1 phần ngoài thực địa năm 2014

Trong 2 ngày 16 và 17/9/2014, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức diễn tập Chỉ huy – Tham mưu chiến dịch 1 bên, 1 cấp trên bản đồ, có 1 phần ngoài thực địa năm 2014. Về dự và chỉ đạo diễn tập có đại tá Hoàng Chương-chỉ huy phó, bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ an.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, điều chỉnh, hạ quyết tâm tác chiến phòng thủ; giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm và phê duyệt quyết tâm, kế hoạch cho cấp dưới; giai đoạn 3 bao gồm hạ đạt mệnh lệnh hành quân và thực hành di chuyển sở chỉ huy về địa điếm sơ tán.

%image_alt%

Đợt diễn tập này là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ BCHQS huyện Đô Lương trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động tác chiến phòng thủ.

Trong quá trình diễn tập, các bộ phân công tác đã thực hiện tốt việc văn kiện tác chiến, xây dựng quyết tâm chiến đấu của đơn vị; ra nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu; quyết tâm chiến đấu của Chỉ huy trưởng. Tổ chức thực hành đạt yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Huy Khôi