BCH quân sự Đô Lương: Diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp năm 2013

Chiều ngày 23/9/2013, BCH quân sự Đô Lương đã tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ có ứng dụng một phần công nghệ thông tin năm 2013. Về dự đợt diễn tập có đ/c Đại tá Hoàng Chương – Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian 2 ngày, diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2013 có ứng dụng 1 phần công nghệ thông tin của BCH quân sự huyện Đô Lương đã được triển khai thành 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Công tác tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu. Trong đó, chương trình diễn tập đã tập trung vào các vấn đề huấn luyện như chuyển lực lượng từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái chiến đấu cao, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về QP – AN; Chuyển trạng thái thời bình sang thời chiến; Tổ chức phòng tránh đánh trả địch tiến công bằng hỏa lực.


Đợt diễn tập được diễn ra một cách nghiêm túc, đẩy đủ nội dung, thể hiện tinh thần chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu và nâng cao tính chủ động của lực lượng vũ trang Đô Lương trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Ngọc Phương