BCH Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Sáng ngày 14/12/2015, BCH Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất đạt 10,1 nghìn tỷ tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng đạt 9,1%. Cấp ủy, chính quyền các ban nghành và nhân dân đã làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng NTM.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – Phát biểu khai mạc hội nghị

Trong đó, tăng 89 tiêu chí so với năm 2014, 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, 3 xã đã hoàn thành công tác thẩm định, nâng tổng số toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn. Đã thu hút Nhà máy xi măng Sông Lam và Công ty TNHH With Vina có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc vào khu công nghiệp Lạc Sơn; thu ngân sách đạt 200,44 tỷ đồng; công tác văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh tiếp tục giữ vững, có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia là 77 trường; công tác văn hóa , thông tin, thể thao, truyền thanh – truyền hình đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; công tác chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, trao 248 suất quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, toàn huyện ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt 2,4 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 60 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo. Giải quyết việc làm cho 1.334 lao động làm việc ở nước ngoài. Công tác quốc phòng đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và tổ chức huấn luyện đạt chất lượng. Năm 2015, công an Đô Lương đã điều tra làm rõ 68 vụ, 88 đối tượng góp phần đảm bảo an ninh, trật tự. Về công tác xây dựng Đảng đã tổ chức triển khai quán triệt học tập kịp thời các chủ trương của Đảng và nhà nước; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đúng hướng dẫn và tiến độ; kết nạp được 238 đảng viên mới, luân chuyển được 11 cán bộ lãnh đạo các ban nghành, kiểm tra 203 tổ chức cơ sở Đảng, 699 đảng viên, thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 66 đảng viên.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Những tồn tại hạn chế đó là: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng và xây dựng các mô hình còn hạn chế; công tác quản lý đất đai, khoáng sản và xử lý rác thải môi trường chưa tốt; việc xử lý vi phạm ATGT chưa quyết liệt.

Nhiệm vụ năm 2016, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 11,5%; hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM 8 xã, 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, tập trung thu hút các nguồn đầu tư để xây dựng các dự án lớn, giải quyết việc làm cho người lao động.

Kết luận hội nghị, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HDND huyện yêu cầu các đại biểu cần làm tốt công tác tham mưu tổ chức chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm được BCH đề ra để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Hữu Hoàn