BCH Đảng bộ xã Đông Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013.

BCH Đảng bộ xã Đông Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013. Về dự hội nghị tổng kết có đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Phan Huy Tải – Trưởng công an huyện.

Trong năm 2013, BCH Đảng bộ xã Đông Sơn đã tập trung chỉ đạo nhân dân trong toàn xã phát triển kinh tế, nhờ vậy tổng giá trị sản xuất và thu nhập khác ước đạt 163,9 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 19,4 tỷ đồng so với năm 2012, tốc độ tăng trưởng đạt 11,2%. Gía trị bình quân thu nhập đầu người đạt 24,4 triệu đồng/năm.


Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, tư tưởng của cán bộ Đảng viên và nhân dân được phảt triển theo hướng tích cực, nhất là sau kiểm điểm – phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4. Việc xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được thực hiện ngày càng vững mạnh. Về nhiệm vụ Xây dựng Đảng, từ đầu năm, Đảng uỷ xã đã xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và đề ra các giải pháp để phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong năm từ Đảng uỷ đến chi uỷ đều chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, chất lượng sinh hoạt được nâng cao, thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Trong năm đã triển khai được 12 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát. Trong đó cấp uỷ triển khai 4 cuộc kiểm tra , UBKT triển khai 8 cuộc kiểm tra. Qua tổng kết các Chi bộ có 5 chi bộ đạt TSVM, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về xếp loại Đảng viên, có 8 đ/c HTXSNV, 206 đ/c HTTNV, 20 đ/c HTNV.

Bước sang năm 2014, Đảng bộ phấn đấu lãnh đạo chỉ đạo để tổng giá giá trị sản xuất và thu nhập khác đạt trên 187, 2 tỷ đồng, tăng 12%, Tỷ lệ gia đình VH trên 83%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-2%, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đạt xuất sắc. Đảng bộ đạt TSVM. Kết nạp thêm 4 Đảng viên.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Trương Hồng Phúc đã đánh giá cao những mặt đạt được của BCH Đảng bộ xã Đông Sơn trong năm 2013, đ/c đề nghị,  năm 2014, BCH Đảng bộ xã cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Soát xét tập trung xây dựng Nông thôn mới theo 19 tiêu chí đã đề ra. Tăng cường làm tốt công tác DSKHH. Chú trọng nâng cao việc phát triển Đảng viên mới. Phấn đấu Đảng bộ đạt Đảng bộ TSVM trong năm 2014.

Ngọc Phương