BCH Đảng bộ huyện: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014.

 Sáng ngày 24/12/2014, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Tới dự có đại diện các ban ngành cấp tỉnh. Các đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV, BT HU,CT.HĐND huyện, Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện và các xã, thị trấn và sự nỗ lực của nhân dân nên đã giành được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Trong đó tổng giá trị sản xuất đạt gần 6900 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,72%, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 98.600 tấn, bình quân thu nhập đầu người hơn 34,55 triệu đồng/người/năm. Công tác sản xuất nông lâm thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách đều đảm bảo kế hoạch đề ra; xã Thịnh Sơn đạt xã Nông thôn mới đầu tiên của huyện, các xã thực hiện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa tạo điều kiện phát triển tăng hiệu quả trong SXNN những năm tới.

%image_alt%

Trên lĩnh vực VH -XH, tiếp tục được quan tâm đầu tư thực hiện có hiệu quả, công tác GD ĐT chất lượng đại trà ổn định, tỉ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh thi đậu các trương Đại học, Cao đẳng đạt cao, trong năm có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia, công tác văn hóa – thông tin, TT – TH đã làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, làm tốt công tác tiếp phát sóng, phản ánh kịp thời tin tức thời sự và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn . Công tác QPAN được củng cố giữ vững. Về công tác XD Đảng,đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Qua kết quả phân xếp loại có 37/75 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó có 8 TCCS Đảng TSVM tiêu biểu. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa nhân rộng được các mô hình trong SXNN, công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm, việc xây dựng các tiêu chí xã đạt chuẩn y tế, các danh hiệu văn hoá chưa bền vững, tỷ lệ người vi phạm chính sách dân số cao, tình trật tự ATXH, ATGT chưa được kìm giữ…

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tổng kết tại hội nghị đ/c Trương Hồng Phúc- BT.HU, CT.HĐND huyện đã yêu cầu năm 2015 là năm cuối của nhiệm kì, vì vậy, yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt,có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm 2015 và cả nhiệm kì, trước mắt tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt công tác sau dồn điền đổi thửa, chuẩn bị sản xuất vụ xuân, tổ chức thành công công tác đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015 – 2020 . Nhân dịp này, hội nghị đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung uỷ viên uỷ ban kiểm tra huyện uỷ nhiệm kì 2010 – 2015.

Sỹ Bắc