BCH Đảng bộ huyện sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

Sáng ngày 13/4/2017, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Các đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên –  Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy , Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

BCH-so-ketQI

Trong 3 tháng đầu năm 2017, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QPAN và công tác xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác gieo trồng và chăm bón gần 10 ngàn ha các loại cây trồng vụ xuân. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, quản lí tài nguyên môi trường đạt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 đạt hơn 42,6 tỷ đồng.

BCH-so-ketQI2

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chỉ đạo các địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, đồng thời tổ chức công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới ở 2 xã Lạc Sơn và Xuân Sơn. Đã thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần NQ TW4 khóa XII ở 73 tổ chức cơ sở Đảng, BTV đã gợi ý 13 tập thể, 36 cá nhân thuộc diện BTV huyện ủy quản lí.

Về nhiệm vụ quý II, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy rừng, chống hạn. Đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM ở các xã.

BCH-so-ketQI1

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một hạn chế như: Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, công tác thu ngân sách nhà nước đạt thấp, số người vi phạm chính sách dân số còn cao. Đồng chí yêu cầu, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cần tập chi đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như chăm sóc cây trồng, vật nuôi, chủ động thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế, tăng cường đôn đốc, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác quản lí, bảo vệ tài nguyên môi trường. Hoàn thành việc tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã thi, tiến tới đại hội cấp huyện thành công./..

 Sỹ Bắc