BCH Đảng bộ huyện sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2017

Sáng ngày 13/10/2017, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4  năm 2017. Tham dự có các đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV, Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện .

1

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2017. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2017, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực: Tổng sản lượng lương thực đạt 101.000 tấn, tổng thu ngân sách đạt hơn 8.950.000 tỷ đồng, bằng 65,4% kế hoạch, tăng 16,6% so với cùng kì. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành thêm được 44 tiêu chí nông thôn mới.nâng tỏng số têu chí trong toàn huyện là 476 tiêu chí, đã rà soát 2 xã là Đặng Sơn và Bồi Sơn để trình tỉnh thẩm định.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển đúng hướng, tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ 8 cấp cơ sở và cấp huyện, công tác QPAN được củng cố giữ vững. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chinh trị đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở và bầu xóm khối trưởng nhiệm kì 2017 2020.

2

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hữu Hoàn

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cả năm 2017, trong đó chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây trồng vụ đông và sản xuất vụ xuân 2018, tổ chức tốt đợt ra quân làm giao thông thủy lợi . Đẩy mạnh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng. Hội nghị đã tổng kết 5 năm thực hiện NQ 09 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tỏ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2011 – 2015.

Các đồng chí Uỷ viên BCH huyện uỷ đã phát biểu đáng giá phân tích và đề xuất các ý kiến trong thòi gian tới. Phát biểu , kết luận hội nghị, đồng Trương Hồng Phúc, TUV, Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện uỷ kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Tuy nhiên vẫn còn một hạn chế như: Chưa tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất vụ đông đạt thấp, tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm, các làng nghề chưa phát huy hiêu quả, kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa cao, các tệ nạn xã hội, trật tự ATGT vẫn xảy ra, hoạt động của hệ thống chính trị chưa vững chắc, thiếu bứt phá, nhiều phong trào không phát triển. Đồng chí yêu cầu, từng cấp, từng ngành, các tổ chức đoàn thể  tập trung rà soát  những tồn tại, hạn chế, để đôn đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại. Trong đó cần tập chi đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới , thu hút đầu tư các dự án. Đẩy mạnh phong trào ra quân làm giao thông thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp./.

Sỹ Bắc