BCH Đảng bộ huyện sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Sáng ngày 15/10/2019, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối  năm 2019. Các đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch hội đồng nhân dân  huyện, Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND  huyện chủ trì hội nghị.

a1

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN và công tác xây dựng hệ thống chính trị.

a2

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm.

Trong đó, sản lượng lương thực đạt gần 87 ngàn tấn. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, quản lí tài nguyên môi trường đạt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt hơn 173,3 tỷ đồng, bằng 79,4% kế hoạch. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này toàn huyện đạt 548  tiêu chí, bình quân 17, 13 tiêu chí/xã, đã thẩm định 8 xã  để trình tỉnh thẩm định. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển đúng hướng, công tác QPAN được củng cố giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên giáo, công tác tổ chức, kiểm tra giám sát, dân vận và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

a3

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cả năm 2019, trong đó chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, và sản xuất vụ xuân 2020, làm giao thông thủy lợi . Chuẩn bi tốt Đại hội Đảng các cấp, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn

Hội nghị đã ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kì 2020 – 2025, thông qua những điểm mới bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c  Ngọc Kim Nam TUV, Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một hạn chế như: Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đạt thấp, công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi chưa hiệu quả, công tác quản lí nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường chưa quyết liệt, số người vi phạm chính sách dân số còn cao,v.v…

a4

Đồng chí Ngọc Kim Nam Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện ủy kết luận hội nghị.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu cần tập chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025, công tác sáp nhập xóm, khối. Tổ chức tốt sản xuất, chăn nuôi, chủ động thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế, tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, công tác quản lí, bảo vệ tài nguyên môi trường. Đảm bảo công tác văn hóa xã hội, an ninh trật tự, ATGT, hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng và cả năm năm 2019.

Sỹ Bắc.