BCH Đảng bộ huyện Đô Lương: Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

Sáng ngày 12/10, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương (khóa XX )nhiệm kì 2015 2020 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Các đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư  thường trực – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

BCH-Dang-bo1

Các đồng chí chủ trì hội nghị

BCH-dang-bo

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện và các xã thị và sự nỗ lực của nhân dân nên đã giành được nhiều trên các lĩnh vực. Trong đó tổng giá trị sản xuất đạt 8.857 tỉ đồng, đạt 74,7% kế hoạch cả năm. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và các lĩnh vực khác cơ bản đều đạt kế hoạch và tăng so với cùng kì năm ngoái. Trên lĩnh vực VH -XH, tiếp tục được quan tâm đầu tư thực hiện có hiệu quả. Công tác QP – AN được củng cố giữ vững. Về công tác XD Đảng,đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát và công tác vận động quần chúng. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình còn hạn chế, tiến độ xây dựng nông thôn mới có xu hướng chững lại. Công tác quản lí trên các lĩnh vực đất đai, doanh nghiệp, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa cao, tỷ lệ người vi phạm chính sách dân số còn cao…. Nhân dịp này, hội nghị đã thảo luận và thống nhất ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kì 2010 2015, về công tác Dân số – KHHGĐ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, đồng thời yêu cầu 3 tháng còn lại phải tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khắc phục tồn tại, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Sỹ Bắc – Hoàng Phi