BCĐ huyện kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới ở xã Nam Sơn.

Chiều ngày 24/9, BCĐ huyện đã kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới ở xã Nam Sơn. Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng đi có các đ/c trong BCĐ xây dựng Nông thôn mới của huyện.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới, trong 3 năm qua và 9 tháng đầu năm 2014, xã Nam Sơn đã có sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí. Đến thời điểm này, đã đạt 7/19 tiêu chí và đang phấn đấu đạt 3 tiêu chí vào cuối năm 2014.Cùng với việc tập trung thực hiện các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, hiện nay xã Nam Sơn đang tổ chức cho Nhân dân ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng và khẩn trương giao đất đến hộ nông dân để phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2015.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện làm việc với BCĐ xây dựng Nông mới xã Nam Sơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã nêu rõ Nam Sơn là 1 xã khó khăn, địa hình chia cắt thành 3 vùng, giao thông phức tạp. chính vì vậy, việc tổ chức xây dựng Nông thôn mới của xã Nam Sơn vẫn còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2014, cấp ủy, chính quyền xã Nam Sơn đã có sự tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã có những chuyển biến tích cực, công tác "Dồn điền đổi thửa" đã được thực hiện có hiệu quả. Những tồn tại trong công tác chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã Nam Sơn đó là: Cấp ủy, chính quyền các ban ngành chưa có sự vào cuộc 1 cách quyết liệt, chưa huy động được các nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng các tiêu chí dẫn đến các chỉ tiêu đạt thấp so với yêu cầu; Cơ sở vật chất văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân.

Nhiệm vụ trong thời gian tới xã Nam Sơn cần tập trung thực hiện đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc xây dựng Nông thôn mới là nhằm phục vụ đời sống của Nhân dân; BCĐ xã cần giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành để thực hiện các chỉ tiêu, đồng thời phải xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới. Riêng "Dồn điền đổi thửa" đến 30/10 phải hoàn thành giao đất đến hộ nông dân.

Hữu Hoàn