BCĐ đề án 61 huyện Đô Lương: Hội nghị thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2019 – 2020.

Chiều ngày 29/8/2019, BCĐ đề án 61 huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2019 – 2020. Đồng chí Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo đề án 61 huyện chủ trì hội nghị.

a1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Đô Lương đã trực tiếp thực hiện các chương trình đề án về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội nông thôn, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở được 764 lớp cho hơn 51 ngàn lượt hội viên tham gia học tập trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt.

b3

Đồng chí Nguyễn Hồng Xuân – Chủ tịch hội nông dân báo cáo kết quả hoạt động.

Tổ chức hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng CSXH trên 137,3 tỉ đồng cho 3.867 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổ chức liên doanh liên kết cho nông dân vay phân bón trả chậm đạt 4.302 tấn để sản xuất. Hội đã phối hợp với ban vận động quỹ vì người nghèo huyện xét hỗ trợ hàng ngàn cây giống cho hộ nghèo cải tạo vườn tạp, toàn huyện xây dựng được 16 vườn mẫu. Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hiến được gần 21 ngàn m2 đất, góp gần 32 ngàn ngày công lao động, ủng hộ trên 29 tỉ đồng xây dựng các công trình phúc lợi. Trong cuộc vận động góp gạch xây trường cho em đã vận động được hơn 177 ngàn viên gạch, đến thời điểm này đã bàn giao cho 29 điểm trường.Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo đề án 61 huyện đã đánh giá cao kết quả thực hiện đề án của ban chỉ đạo, trong đó đã làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn, công tác đào tạo nghề , hỗ trợ cho nông dân vay vốn sản xuất, xây dựng vườn mẫu, tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển giáo dục.

b2

Đồng chí Lê Minh Giang Phó bí thư thường trực huyện ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh Huy Khôi.

Đồng chí yêu cầu, các thành viên BCĐ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả hội nông dân làm tốt công tác tuyên truyền  tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện liên doanh liên kết, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hàng năm tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện đề án./..

Sỹ Bắc