Bất cập quản lí giá thịt lợn vấn đề cần quan tâm

Trong khi giá lợn hơi xuống rất thấp thì giá thịt lợn bán ở các chợ vẫn còn rất cao, nguyên nhân là do các tư thương ở chợ vẫn cố tình giữ giá. Chính điều này đã làm cho người tiêu dùng ở Đô Lương nói chung, người trực tiếp nuôi lợn nói riêng thiệt đơn, thiệt kép khi bán lợn với giá rẻ, còn ra chợ phải mua thịt lợn đắt. Đây là vấn đề bất cập rất cần được nhà nước quan tâm.

Sỹ Bắc – Ngọc Phương