Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương – 20 năm hình thành và phát triển

 Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế ( BHYT) là hai chính sách lớn giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. 

Ngày 10/7/1995, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 02/QĐ/BHXH-TCCB thành lập Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương trên cơ sở tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy từ ngành LĐ-TB&XH huyện, thực hiện nhiệm vụ mới với cơ chế quản lý mới theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ, ban hành kèm theo Điều lệ BHXH với số lượng CBVC là 7 người, cơ sở vật chất còn thiếu, nhưng đến nay cơ sở vật chất, trụ sở, điều kiện làm việc đầy đủ với số lượng CBVC và HĐLĐ 21 người trong đó có 13 đảng viên, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, tổ chức Công đoàn và các đoàn thể quần chúng vững mạnh. 20 năm qua kể từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và BHXH tỉnh Nghệ An, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động, BHXH Đô Lương đã không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua chặng đường không ít khó khăn, tự khẳng định mình và không ngừng lớn mạnh, đáp ứng niềm tin yêu của các cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

%image_alt%
Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương

1. Giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho người lao động và các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Đô Lương là một trong những địa phương của tỉnh có đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng lớn, nhưng công tác chi trả thực hiện đúng mục tiêu đảm bảo chi đúng, chi đủ, kịp thời, an toàn, từng bước tạo thuận lợi cho đối tượng. Công tác quản lý hồ sơ đảm bảo khoa học, an toàn, chặt chẽ. Trong 20 năm qua đã tổ chức chi trả tổng số tiền hơn 1.606 tỷ đồng (bao gồm các chế độ: Hưu trí, tử tuất, TNLĐ- BNN, Một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, KCB BHYT, thất nghiệp). Riêng tổng chi trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN năm 2014 là 360.885 triệu đồng, tăng gấp 17 lần so với năm 1995. Tính đến thời điểm này BHXH Đô Lương đang quản lý và chi trả cho gần 10.000 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, tăng gần 5.000 người so với năm 1995. Dưới sự chỉ đạo của BHXH tỉnh, những năm qua, trong các kỳ điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo quy định của Chính phủ được thực hiện chi trả kịp thời ngay trong tháng khi Nghị định có hiệu lực thi hành. Các đối tượng luôn được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH ổn định vào trước ngày 10 hàng tháng, chấm dứt được tình trạng chậm lương hưu và trợ cấp BHXH của đối tượng như những năm trước 1995.


Công tác quản lý chế độ BHXH có sự cải tiến theo hướng CCHC, áp dụng hiệu quả cơ chế “Một cửa”. Qua đó, giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền hà. Công tác giải quyết các chế độ đã từng bước tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Cùng với việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trong 20 năm qua BHXH huyện đã giải quyết hưu trí, tử tuất, tuất một lần, tai nạn lao động nghề nghiệp một lần là 10.032người; và chế độ ngắn hạn trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe là 9.371 người.

%image_alt%

Cùng với việc đảm bảo quyền lợi cho người hưởng chế độ BHXH, từ năm 2003 đến nay, BHXH huyện đã đẩy mạnh các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT. Phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế huyện triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Toàn huyện có 33/33 trạm y tế xã, thị trấn triển khai thực hiện khám chữa bệnh BHYT; Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt y tế học đường… Từ năm 2003 đến nay, số lượt người đi khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến xã và tuyến huyện 1.951.227 lượt với tổng chi phí 103.918 triệu; khám chữa bệnh nội trú 80.643 đợt với tổng chi phí 59.940 triệu đồng. Bình quân mỗi người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh trong năm là 1,9 lần.

BHXH là chính sách an sinh xã hội, vì vậy, trong 20 năm qua việc thực hiện kịp thời các chế độ cho người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN có một ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống cho người lao động và phát huy hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển và ổn định tình hình kinh tế – xã hội của huyện nhà.

2. Thường xuyên mở rộng đối tượng, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo quyền bình đẳng cho người lao động trong các thành phần kinh tế, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo định hướng của Đảng và Nhà nước hướng tới một xã hội an toàn – công bằng – dân chủ – văn minh.

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước về đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHXH, BHYT tự nguyện, BHXH huyện đã tập trung nhiều giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Nếu như năm 1995, BHXH huyện mới quản lý 22 đơn vị với 3.110 lao động tham gia đóng BHXH, thì đến cuối năm 2014 có 277 đơn vị tham gia BHXH với 9.640 người tham gia BHXH bắt buộc. Cùng với việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trên cơ sở lộ trình được quy định tại Luật BHXH, đã triển khai tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thực hiện từ đầu năm 2008. Tính đến thời điểm nay đã có 2.038 người tham gia BHXH tự nguyện.

Bên cạnh việc mở rộng đối tượng tham gia các loại hình BHXH, trong những năm qua số người tham gia BHYT đã có sự gia tăng nhanh chóng. Nếu như năm 2003 (năm đầu tiên ngành BHXH thực hiện chính sách BHYT), mới có 28.575 người tham gia BHYT, năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện luật BHYT toàn huyện có 67.897 người có thẻ BHYT, thì đến cuối năm 2014 đã lên tới 109.313 người, chiếm 57% dân số toàn huyện.

Cùng với công tác mở rộng đối tượng, BHXH huyện đã đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, số thu tăng nhanh. Nếu năm 1995 tổng thu BHXH mới chỉ được 2.130 triệu đồng, thì đến cuối năm 2014 đã thu được 173.130 triệu đồng. Trong 20 năm qua, BHXH huyện đã thu được hơn 616 tỷ đồng nộp vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN, là đơn vị liên tục suốt 20 năm qua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao về thu BHXH, BHYT, BHTN.

3. Từng bước hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp BHXH, BHYT.

Để đạt được những kết quả đó, trong 20 năm qua, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của BHXH huyện đã không ngừng cố gắng và từng bước trưởng thành. Tại thời điểm thành lập (năm 1995), BHXH huyện chỉ có 7 cán bộ, thì đến thời điểm này đã có 21 cán bộ, viên chức. Trong đó có 17 cán bộ trình độ đại học, 02 cán bộ trung cấp và 02 nhân viên phục vụ. BHXH huyện luôn chú trọng đến việc giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên tổ chức quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức, đã tạo được bước chuyển quan trọng trong phong cách, lề lối làm việc hướng từ hành chính sang phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thái độ, ý thức và phương pháp làm việc và tinh thần trách nhiệm cao trong việc phục vụ đối tượng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào việc thực hiện nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được trong 20 năm qua, BHXH huyện nhiều năm được Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, BHXH tỉnh và UBND huyện. Chi bộ liên tục nhiều năm liền là Chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tổ chức Công đoàn nhiều năm đạt danh hiệu là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen và LĐLĐ huyện giấy khen. Cùng với những ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của Ngành, trong 20 năm qua, BHXH Đô Lương đã nhận được sự đồng thuận, tin tưởng của các cơ quan, đơn vị, của đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Đây chính là phần thưởng, là niềm động viên cổ vũ lớn đối với cán bộ viên chức BHXH huyện Đô Lương trong suốt trong thời gian qua.

%image_alt%
Tập thể cán bộ, viên chức lao động Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương chụp ảnh lưu niệm.

20 năm, một chặng đường chưa phải là dài so với quá trình hình thành và phát triển chính sách BHXH, BHYT của nước ta, nhưng là khoảng thời gian hết sức quan trọng để ngành BHXH nói chung và BHXH Đô Lương nói riêng, bằng hành động thực tiễn và kết quả cụ thể khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của việc đổi mới chính sách BHXH, BHYT của Đảng và nhà nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những kết quả đạt được là cơ sở vững chắc để BHXH Đô Lương tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình được Đảng và Nhà nước giao.

Theo nguồn: BHXH huyện