Ban vận động quỹ “vì người nghèo” tổ chức hội nghị chuẩn bị triển khai vận động ngày vì người nghèo năm 2017.

Sáng ngày 15/5, Ban vận động quỹ “vì người nghèo” đã tổ chức hội nghị chuẩn bị triển khai vận động ngày vì người nghèo năm 2017. Tới dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban vận động, Nguyễn Hồng An – Chủ tịch UBMTTQ huyện – Phó ban vận động.

QuyNN

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, thực hiện cuộc vận động quỹ “ vì người nghèo” và chương trình “ tết vì người nghèo” đã được CB, nhân dân, các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học tích cực ủng hộ và đạt kết quả cao. Tổng số quỹ thu được 1 tỷ 637 triệu, trong đó quỹ cấp xã đạt 880 triệu, quỹ cấp huyện đạt gần 870 triệu. Ban vận động đã tập trung giải ngân số quỹ trên 2 tỷ đồng để xây dựng 43 nhà ĐĐK với 241 triệu, trợ cấp khó khăn 400 triệu, tặng bò sinh sản cho 27 hộ nghèo với số tiền 351 triệu đồng và giúp 1.500 học sinh nghèo gần 400 triệu đồng. Chương trình “ tết người nghèo” đã ủng hộ được 2.800 suất quà trị giá 1,6 tỷ đồng được các cơ quan, đơn vị, xã, thị trao trực tiếp cho các hộ nghèo ăn tết.

Kế hoạch năm 2017, sẽ được triển khai từ ngày 29/5 – 29/6 với mức vận động mỗi CBCCVC 1 ngày lương, cán bộ hưu trí 1,2 ngày lương và các hộ không thuộc diện hộ nghèo ủng hộ tối thiếu 10.000 đồng để giúp đỡ quỹ “vì người nghèo”.

QuyNN1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện Trưởng ban vận động phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban vận động biểu dương tinh thần tự nguyện của nhân dân và cán bộ cán đơn vị, doanh nghiệp, trường học đồng thời yêu cầu ban vận động làm tốt công tác rà soát thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời việc hỗ trợ cho người nghèo đảm bảo đúng mục đích, đối tượng.

Hữu Hoàn