Ban tuyên giáo tỉnh uỷ: Dự sinh hoạt tại Chi bộ trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương.

Chiều ngày 3/9/2019, Tổ nghiên cứu chuyên sâu các loại hình chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp do đồng chí Trần Quốc Khánh phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm tổ trưởng  dự buổi sinh hoạt tại Chi bộ trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương về thực hiện kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu loại hình chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp.

b1

Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Ảnh’: Huy Khôi

Hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kì đã được thực hiện đã được thực hiện nghiêm túc  hướng dẫn số 12 của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nội dung sinh hoạt bao gồm báo cáo thông tin thời sự, quán triệt  các Nghị quyết,Chỉ thị chủ trương của cấp trên. Báo cáo dự thảo  công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ trong tháng, triển khai nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Chi bộ tổ chức thảo luận các nhiệm vụ liên quan.

b3

Đồng Chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng BTG tỉnh ủy trao đổi những nội dung liên quan đến sinh hoạt chi bộ . Ảnh: Hữu Hoàn

Mục đích nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI , XII. Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và bí thư chi bộ đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ quan tâm. Tổ công tác cũng nắm nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

b4

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy nêu rõ những khó khăn trong sinh hoạt chi bộ ở khối đơn vị sự nghiệp.

 Cùng ngày tổ công tác của Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực huyện ủy  để nắm tình hình chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỉ cương, kỉ luật trong đảng. Trong thời gian tới Ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ  tham mưu việc đổi mới nội dung sinh hoạt đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ các đơn vị sự nghiệp ./..

Sỹ Bắc