Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở năm 2018

Sáng ngày 27/8,  Ban tuyên  giáo huyện ủy phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở năm 2018 cho gần 200 báo cáo viên. Tham dự có đồng chí Lê Minh Giang Phó bí thư thường trực huyện ủy- chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy.

c

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh- Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp tập huấn.

Nội dung của chương trình tập huấn, tập trung nên rõ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời kỳ đổi mới và phát triển đồng thời nên rõ những âm mưu thủ đoạn của các  thế lực thù địch trong nước và nước ngoài chống phá cách mạng Việt nam.

h

Đồng chí Trần Văn Hùng- Trưởng phòng tuyên truyền báo chí- Trung tâm chính trị tỉnh

Đặc biệt là lợi dụng hệ thống thông tin đại chúng như mạng,  các dịch vụ truyền thông, một số cá nhân tổ chức thiếu hiểu biết làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước.

a

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền. Ảnh: Hữu Hoàn

 Thông qua công tác  tập huấn giúp cho đội ngũ báo cáo viên nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền để cán bộ  và nhân dân nâng cao cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch bằng “ Diễn biến hòa bình”./.

Hữu Hoàn