Ban tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội

Chiều ngày 9/8, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội huyện triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

a1

Các đại biểu tham dự

Trong 7 tháng đầu năm 2019, các cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện đã tích cực phản ánh kịp thời các thông tin về dư luận xã hội ở nhiều lĩnh vực.

Thông qua phản ánh của các cộng tác viên đã giúp cho ban tuyên giáo và lãnh đạo huyện nắm bắt kịp thời các vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến tình hình chính trị, Kinh tế –  Xã hội và Quốc phòng – An ninh.

a2

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị mong muốn các cộng tác viên tích cực phản ánh dư luận xã hội. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu các cộng tác viên tiếp tục làm tốt công tác phản ánh tình hình dư luận xã hội bằng nhiều hình thức, đồng thời việc phản ánh phải kịp thời, nhanh nhạy, chính xác.

Việc phản ánh dư luận xã hội sẽ được tiếp thu và xử lý kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời kỳ đổi mới.

Hữu Hoàn