Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12/2017

Sáng ngày 28/12, Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12/2017. Tham dự có  đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Nguyễn Đình Khương – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy.

a3

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nội dung hội nghị báo cáo viên tháng 12 bao gồm:  Quán triệt quy định 102 QĐ/TW ngày 15/ 11/2017 của BCH TW Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

a2

Đồng chí Nguyễn Đình Khương – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra triển khai, quán triệt quy định 102 QĐ/TW  của BCH Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

Nghị quyết số 08- NQ TU ngày 8/12/2017 của BTV tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020. Định hướng đến năm 2025.

a1

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy triển khai Nghị quyết số 08 của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị sô 15 CT/TV ngày 25/11/2017 của BTV tỉnh Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khản hoạt động đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An .

a4

Đồng chí Nguyễn Cảnh Minh – Phó trưởng công an huyện báo cáo tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một số thông tin về  công tác bảo hiểm xã hội và công tác bảo hiểm y tế ./.

Hữu Hoàn