Ban tuyên giáo Đô Lương: Tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2009

      Từ ngày 6/7 đến ngày 10/7/2009, Ban tuyên giáo huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các cụm tại địa bàn 5 xã: Giang Sơn Đông, Nam Sơn, Đông Sơn, Lạc Sơn và Thái Sơn.

      Trong 6 tháng qua ban tuyên giáo các xã thị đã làm tốt công tác tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa, thể dục thể thao, công tác huấn học và công tác viết sử, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương. Nêu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm cần tập trung tổ chức tốt việc học tập, thực hiện các nghị quyết trung ương. Chú trọng chất lượng học tập và phương pháp quán triệt. Đặc biệt cần thực hiện tốt nghị quyết trung ương 7, chọn nội dung trọng tâm, cụ thể, thiết thực. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng, lựa chọn thông tin phải thiết thực phục vụ như cầu đời sống của nhân dân. Giải quyết các vướng mắc về tư tưởng, tổ chức đối thoại Đảng viên ở các chi bộ, Đoàn thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngọc Phương

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt