Ban thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị bàn các giải pháp xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 30/7, Ban Thường Vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị bàn các giải pháp xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng chí Ngọc Kim Nam , Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

a1

Các đại biểu tham dư

Trong những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Đô Lương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ban chỉ đạo huyện đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền tổ chức tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ và nhân dân. Đến nay, Đô Lương đã có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 6 tháng qua, toàn huyện đã đạt thêm mỗi xã 1,8 tiêu chí.

Từ năm 2010 – 2018, toàn huyện đã huy động được 2.080 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 540 tỷ, hiến 640 nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình công cộng như đường giao thông, nhà văn hoá. Từ xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Nhờ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nên kinh tế nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng xã hội được tăng cường, đời sống vật chất của nhân dân, nông thôn không ngừng được cải thiện.

a3

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thẳng thắn nêu rõ những tồn tại đó là: Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải pháp thực hiện chưa quyết liệt, một số cấp ủy, chính quyền, các Ban, ngành ở một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo. Kinh tế nông thôn phát triển chưa tương xứng.

Mục tiêu trong thời gian tới, đến hết năm 2020, Đô Lương có ít nhất 25/32 xã, thị đạt chuẩn nông thôn mới, cần huy động nguồn vốn 500 tỷ đồng mỗi năm.

a5

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy yêu cầu các đồng chí trong BTV huyện ủy tập trung chỉ đạo các ngành, các xã thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Ảnh Hữu Hoàn

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt ở các xã nằm trong lộ trình, có biện pháp xử lý đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền thiếu quan tâm chỉ đạo và không đạt kế hoạch đề ra, ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn. Quan tâm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật canh tác sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Hữu Hoàn