Ban Thường vụ huyện ủy làm việc với hội nông dân

Sáng 8/12/2014, BTV huyện uỷ Đô Lương đã có buổi làm việc với hội nông dân để nghe và cho ý kiến về đề án "XD và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện giai đoạn 2015-2020". Đ/c Trần văn Hường – PCT hội ND tỉnh đã về dự. Đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Chủ trì hội nghị.

Đề án "XD và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện giai đoạn 2015-2020" được hội ND huyện Đô lương xây dựng trên cơ sở Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu chính của đề án đó là: chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng chính quyền hỗ trợ ngân sách hàng năm để XD và PT nguồn quỹ hỗ trợ nông dân.

%image_alt%

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân vừa đóng góp, ủng hộ nguồn vốn để phát triển thêm nguồn quỹ giải quyết cho hội viên và nông dân vay không lấy lãi hoặc vay với lãi suất thấp. Cụ thể, đến năm 2015, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện quản lý đạt 2,750 tỷ đồng. Trong đó, nhận nguồn vốn cấp trên từ 1,8 – 2,3 tỷ , nguồn ngân sách huyện hỗ trợ từ 200 – 300 triệu, nguồn vốn tự bổ sung của hội ND huyện từ 145 – 150 triệu đồng. Đến năm 2020, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện quản lý đạt 6,7 tỷ đồng, nhận nguồn vốn uỷ thác cấp trên từ 2-2,5 tỷ , nguồn ngân sách huyện hỗ trợ từ 1-1,5 tỷ, nguồn vốn tự bổ sung của hội ND huyện từ 65-75 triệu đồng và 100% cơ sở hội có mô hình phát triển KT được XD từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân.

Tại buổi làm việc, thường trực Huyện ủy đã tập trung thảo luận và cho rằng việc xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân là cần thiết và thiết thực trong việc giúp nông dân phát triển kinh thế, cải thiện đời sống. Song để đề án khả thi và hiệu quả thì làm tốt công tác quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động, làm tốt công tác phối kết hợp để xây dựng nguồn quỹ ngày càng phát triểnvà đầu tư đúng mục đích.

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy  kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, việc triển khai đề án phải đúng theo hướng dẫn và quy định. Cần tham khảo các đơn vị đã triển khai có hiệu quả. Sớm XD kế hoạch và tổ chức ký kết phối kết hợp với UBND huyện. Hàng năm có KH cụ thể về việc huy động và tham mưu để bổ sung nguồn quỹ hỗ trợ, chú ý việc đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm , đồng thời Hội ND huyện sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều hành hoạt động cũng như hiệu quả hoạt động nguồn quỹ.

Huy Khôi