Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thịnh Sơn

Sáng ngày 20/03/2013, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thịnh sơn về công tác xây dựng nông thôn mới. Tham dự có đồng chí Trương Hồng Phúc- Bí thư huyện ủy, CTHĐND huyện, đồng chí Nguyễn Tất Thành – CTUBND Huyện, các đồng chí trong BTV Huyện Ủy.

Đồng chí Trương Hồng Phúc- BTHU, CTHĐND Huyện làm việc với Đảng ủy xã Thịnh sơn


Sau hai năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 2011-2012, xã Thịnh sơn đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích và tác dụng của XDNTM, hoàn thành công tác quy hoạch theo 19 tiêu chí. Đến nay có 11/19 tiêu chí đạt như: Nhà ở, dân cư, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động, các hình thức tổ chức sản xuất, GDĐT, y tế, VHXH, hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, nhân dân xã Thịnh sơn đã tự nguyện hiến 16.500m2 đất, tháo dỡ hàng trăm mét tường rào, hoa màu trị giá 1,2 tỷ đồng để mở rộng các tuyến giao thông, đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng.


 
Xây dựng 5 cụm đường nhựa với tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM là 22 tỷ đồng. Sau khi thực hiện phân tích những mặt đã làm được và những hạn chế sau 2 năm XDNTM ở xã Thịnh sơn đã có những chuyển biến tích cực về tư tưởng nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần thay đổi bọ mặt nông thôn.

Xã Thịnh Sơn sau 2 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới


Về những tồn tại đó là: chưa tập trung chỉ đạo XDNTM một cách quyết liệt đem lại hiệu quả, vẫn còn tư tưởng trông chờ cấp trên, chưa tạo được vùng sản xuất chuyên canh, chưa có bước dột phá trong phát triển kinh tế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, xã Thịnh sơn cần tập trung phát huy tiêm năng, lợi thế của mình, tổ chức thực hiện các đề án có hiệu quả, công khai quy hoạch và thực hiện NTM, phấn đầu hết năm 2013, xã Thịnh sơn hoàn thành cơ bản các tiêu chí.

Hữu Hoàn