Ban thường vụ huyện ủy làm việc tại xã Giang Sơn Đông

Sáng ngày 21-3-2014, Ban thường vụ huyện ủy Đô Lương đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Giang Sơn Đông về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4. Dự buổi làm việc có đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư BCH Đảng bộ huyện – Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy.

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đến nay tình hình kinh tế, văn hoá – xã hội, An ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy- chính quyền xã đã tập trung xây dựng và ban hành được 15 chuyên đề, đề án, kế hoạch. Sau gần 3 năm thực hiện có 09 kế hoạch, đề án phát huy được hiệu quả.

Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Về kinh tế có 4 chỉ tiêu đạt/ 14 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu có khả năng đạt, 4 chỉ tiêu đạt được đó là: Tổng đàn gia súc gia cầm 111.770 con đạt 102,4%. Xây dựng mô hình kinh tế tổng 55 mô hình đạt 105,7%. Xây dựng trạm điện hạ thế và nhà văn hóa xã. Về xây dựng cơ bản: Trong 3 năm huy động các nguồn vốn để XDCB trên địa bàn 8.5 tỷ đồng. Ngoài ra các xóm huy động nội lực của nhân dân và xã hội hoá giáo dục 3 trường để tu sửa, xây dựng các công trình hơn 1,2 tỷ đồng. Về xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung lãnh đạo triển khai cho các xóm tổ chức thực hiện vận động nhân dân hiến 40.000m2 đất thực hiện dự án giao thông đường xã và đường thôn xóm, đồng thời góp trên 1 tỷ đồng để xây dựng 09 cổng làng và mở rộng làm đường giao thông nông thôn, đến nay đạt 5/19 tiêu chí đạt.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc với BTV tại xã Giang Sơn Đông.

Trong thời gian qua việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 xã Giang Sơn Đông đã quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên theo đúng quy định. Đánh giá nhận xét cán bộ trong tổng kết năm theo đúng quy trình. Xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm quy chế làm việc, trách nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh. Tập trung xử lý giải quyết các tồn tại về quản lý Nhà nước. Giải quyết biện pháp chấn chỉnh trong quản lý điều hành ngân sách xã chưa tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đã nhấn mạnh: Giang Sơn Đông là xã có nhiều thuận lợi và tiềm năng nhất trong số các xã miền núi trên địa bàn huyện Đô Lương. Tuy nhiên, xã chưa khai thác hết được những thế mạnh và tiềm năng đó. Trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ xã chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chưa tập trung xây dựng nông thôn mới. Việc kiểm điểm nghị quyết TW4 chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Các cán bộ Đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân để thúc đẩy mọi phong trào. Trong thời gian tới BTV huyện ủy yêu cầu xã Giang Sơn Đông cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới với phương châm lấy nguồn lực từ nhân dân. Tập trung quyết liệt việc dồn điền đổi thửa. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ bộ mặt chung của toàn xã.

Ngọc Phương