Ban thường vụ huyện ủy làm việc tại xã Bài Sơn

Sáng ngày 25/11/2014, ban thường vụ huyện ủy đã về kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tại xã Bài Sơn. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc – tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy; đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Nguyễn Tất Thành – phó bí thư, chủ tịch UBND huyện và các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy.

Tại buổi làm việc, xã Bài Sơn đã nêu báo cáo về kết quả công tác chỉ đạo việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, chi bộ và công tác đánh giá, nhận xét cán bộ gắn với công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau khi tiếp thu chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã đã triển khai đến các chi bộ, thường trực, thường vụ MTTQ và các đoàn thể để quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện.

%image_alt%

Đồng thời, thành lập 4 đoàn chỉ đạo đại hội chi bộ. Trong công tác đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy đã thành lập 5 tiểu ban phục vụ đại hội như: tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban an ninh trật tự phục vụ đại hội, tiểu ban phục vụ. Các tiểu ban đã tiến hành họp triển khai nhiệm vụ, tập hợp các số liệu báo cáo để xây dựng dự thảo đề cương báo cáo chính trị. Về công tác nhân sự, hiện ban thường vụ Đảng ủy đang tiến hành rà soát cán bộ A3.

Đ.c Trương Hồng Phúc  – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện làm việc tại xã Bài Sơn.

Qua công tác kiểm tra và đóng góp của các đ/c ban thường vụ huyện ủy, đ/c Trương Hồng Phúc – tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã kết luận tại hội nghị: Ngoài việc thực hiện các bước theo hướng dẫn, đến nay, việc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ xã Bài Sơn chưa đạt yêu cầu. Đ/c yêu cầu ban thường vụ Đảng ủy xã Bài Sơn phải tổng hợp ý kiến thông qua việc tổng kết tại chi bộ, soát xét lại các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, yêu cầu kiện toàn lại các tiểu ban phục vụ đại hội để bố trí nhân sự vào vị trí hợp lý.

Thúy Hằng