Ban thường vụ Huyện ủy duyệt Đại hội Đảng bộ xã Quang Sơn

Chiều 9/3, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Quang Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí  Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV huyện ủy. 

3

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý làm rõ các nội dung các văn kiện, báo cáo chính trị, công tác nhân sự; đề ra giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ xã Quang Sơn như một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của xã Quang Sơn, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, công tác quy hoạch cần có bước đi đúng hướng và sát với thực tế. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục cần có hướng phát triển về chiều sâu,  khai thác hiệu quả các công trình văn hóa trong xây dựng NTM.

1

Các đại biểu tham dự

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Phùng Thành Vinh Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Sơn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu về dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự, quy trình Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Để Đại hội tổ chức thành công, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí phó bí thư Huyện ủy yêu cầu BTV Đảng ủy xã Quang Sơn phải tổ chức thực hiện đảm bảo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đúng quy trình, các bước, đúng nguyên tắc.

2

Việc xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị phải bám sát các chỉ tiêu của huyện đã hướng dẫn; chủ đề của Đại hội cần khái quát hơn. Việc tổ chức Đại hội phải tiến hành đủ các nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm công tác khánh tiết, hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt