Ban thường trực huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Sơn.

Sáng ngày 15/9/2014, Ban thường trực huyện ủy  đã về làm việc với ban chấp hành  Đảng bộ xã Mỹ Sơn. Đoàn gồm các đồng chí Trương Hồng Phúc – tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT UBND huyện và các ban ngành liên quan

Tại buổi làm việc đảng ủy xã Mỹ Sơn đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, QP – AN 8 tháng đầu năm 2014, công tác dồn điền đổi thửa, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. trong 8 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất đạt trên 108 tỷ đồng bằng 82,6% kế hoạch/năm, tốc độ tăng trưởng ước đạt 15,3%, giá trị thu nhập đạt trên 23,4 triệu đồng/người/năm. Các đ/c trong BTV huyện ủy đã phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả mà đản bộ Mỹ Sơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại để xã Mỹ Sơn cần tập trung hoàn thành những kết quả đề ra.

Về văn hóa – xã hội, công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, giữ vững danh hiệu hai trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ gia đình văn hóa 77,6%, duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Về công tác quốc phòng an ninh được củng cố giữ vững, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.
Về hoạt động của hệ thống chính trị, công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng bộ và chi bộ đi vào nề nếp, từng bước duy trì bộ máy hoạt động có hiệu quả. Các chỉ thị nghị quyết, các cuộc vận động được phát động sâu rộng và thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn, 8 tháng đầu năm kết nạp 8 đảng viên mới so với kế hoạch huyện giao vượt 3 đảng viên. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy được vai trò trách nhiệm góp phần thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

Về công tác "dồn điền, đổi thửa", ban chấp hành đảng bộ đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đúng theo các bước và đề án đã phê duyệt được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trước đây có 7 vùng đất nay chỉ còn 2 vùng, mỗi hộ chỉ còn 1 đến 2 thửa, phấn đấu cuối tháng 9 tập trung thông qua cho toàn thể nhân dân đất của từng hộ trên bản đồ, đồng thời bàn giao đất thực địa cho nông dân và tiến hành đắp bờ vùng, bờ thửa, giao thông thủy lợi theo kế hoạch đề ra.Về xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này xã đã đạt 3 tiêu chí và 3 tiêu chí sắp đạt.

Các đ/c trong BTV huyện ủy đã phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả mà Đảng bộ Mỹ Sơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại để xã Mỹ Sơn cần tập trung hoàn thành những kết quả đề ra.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như công tác lãnh đạo chưa có chuyển biến rõ nét, công tác sinh hoạt chi đoàn, chi hội chưa được quan tâm đúng mức, phong trào TDĐKXDĐSVH khu dân cư chưa được quan tâm đúng mức. Đồng thời cũng yêu cầu ban chấp hành Đảng bộ xã tập trung rà soát các mục tiêu đề ra, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết TW4 và chỉ chị 03 của bộ chính trị, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác "Dồn điền đổi thửa", xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020.
 

Đài Đô Lương