Ban quản lý dự án WB3: sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 Sáng ngày 11/7/2014, Ban quản lý dự án WB3: sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Dự án  trồng và bảo vệ rừng WB3 của huyện Đô Lương có 1.272 ha ở 7 xã. Trong 6 tháng qua ban quản lý dự án WB3 huyện đã thành lập 13 nhóm ở 7 xã, tổ chức giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 224 ha; thiết kế và trồng rừng được 130 ha và chuẩn bị triển khai trồng rừng vụ thu 36 ha.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị

Hiện nay công ty Lâm nghiệp Đô Lương đang triển khai sản xuất 130 vạn cây giống gồm keo Hom và keo Tai tượng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách giải ngân được 1,9 tỷ đồng cho 174 hộ. Kế hoạch 6 tháng đầu năm đẩy mạnh việc giao đất cho các hộ trồng rừng, tập trung tổ chức trồng rừng vụ Thu khép kín diện tích theo kế hoạch.


Kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện yêu cầu các thành viên trong ban dự án WB3 khắc phục các tồn tại trong việc bàn giao đất và giải quyết vay vồn nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để tổ chức trồng rừng cho các hộ dân đã đăng ký.

Hữu Hoàn