Ban Quản lý dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3 huyện Đô Lương triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2014.

Sáng ngày 2/4/2014, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2014 về thực hiện dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3.

Kết quả quý 1 BQL dự án WB3 đã phối hợp với VP cấp giấy chứng nhận QSDĐ tiến hành đo đạc 384/464 ha diện tích đã trồng và tiến hành cấp 221/319 ha giấy CN QSDĐ ở 6 xã nằm trong dự án. Tổ chức trồng được 90 ha rừng chiếm 50% diện tích, giải ngân được 626 triệu đồng cho 77 hộ ở 7 xã.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCt UBND huyện chủ trì hội nghị.

Nhiệm vụ quý 2 BQL dự án WB3 phối hợp với VP cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ để cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ, tổ chức thiết kế diện tích trồng rừng vụ thu để các hộ triển khai đúng tiến độ. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách giải ngân đủ số vốn vay đợt 1, triển khai tập huấn PCCC rừng cho các hộ trồng rừng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện yêu cầu các xã nằm trong BQL dự án WB3 tập trung làm tốt công tác giải quyết cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ, tiếp tục tổ chức trồng rừng vụ xuân và trồng rừng vụ thu đảm bảo tiến độ, đồng thời kiểm tra sử dụng kinh phí thường xuyên của dự án của các xã.

Hữu Hoàn