Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An tổ chức đợt khảo sát lập hồ sơ các nhà thờ họ.

 

Sáng 14/2 , Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An tổ chức đợt khảo sát lập hồ sơ để đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh các nhà thờ họ năm 2020. Tham dự có đồng chí Cao Văn Xích – Trưởng Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An.

11

Ngôi nhà thờ cổ dòng họ Nguyễn Trọng ở xã Minh Sơn

Đợt này, Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An tiến hành khảo sát 4 nhà thờ gồm nhà thờ họ Nguyễn Trọng, nhà thờ họ Nguyễn Công chi II ở xã Minh Sơn, nhà thờ họ Nguyễn Quốc xã Đà Sơn và nhà thờ họ Nguyễn Văn xã Nam Sơn.

22

Nhà thờ đại tôn dòng họ Nguyễn Quốc xã Đà Sơn

Qua khảo sát, đoàn công tác của Ban quản lý di tích Tỉnh Nghệ An đánh giá cao các dòng họ đã thực hiện tốt việc bảo tồn, tôn tạo, trùng tu phục dựng. Các nhà thờ đã thực hiện tốt việc giữ gìn nhiều cổ vật quý của các thế hệ để lại như: Nhà thờ cổ, phong sắc của các triều đại ban tặng và nhiều đồ tế khí; hội đồng gia tộc các dòng họ đã làm tốt công tác vận động con cháu đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nhà thờ đáp ứng nhu cầu tâm linh.

33

Đồng chí Cao Văn Xích – Trưởng Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An ghi nhận sự đóng góp tích cực của các dòng họ trong việc giữ gìn, bảo tồn và tôn tạo các nhà thờ

Phát biểu tại các dòng họ, đồng chí Cao Văn Xích – Trưởng Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An ghi nhận sự nỗ lực của các dòng họ trong việc bảo tồn, tôn tạo các nhà thờ và các cổ vật quý để lưu giữ cho muôn đời sau, đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của dòng họ để ban quản lý di tích nghiên cứu, thống nhất ý kiến và lập hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với những dòng họ, đảm bảo các quy định.

Hữu Hoàn