Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An bàn giao bái đường, miếu Đông Sơn

Sau  một thời gian tổ chức nâng cấp sửa chữa và tôn tạo, sáng ngày 7/11,  miếu Đông Sơn, xã Trung sơn. Tham dự có đồng chí Cao Văn Xích – Trưởng ban quản lý di tích.

b

Nhà Bái đường miếu Đông Sơn.

Miếu Đông Sơn thờ Đông Sơn Phúc Diệu Thành Hoàng Nguyễn Ngọc Sỹ. Miếu được xây dựng vào thời Nguyễn  đã xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm của UBND tỉnh và Sở Văn hóa – Thể thao đầu tư 400 triệu đồng để phục dựng nhà bái đường.

4

Ban quản lý di tích tỉnh bàn giao nhà bái đường miếu Đông Sơn: Ảnh: Hữu Hoàn

Sau 3 tháng thi công, nhà bái đường miếu Trung Sơn đã hoàn thành xây dựng các hạng mục, đảm bảo kiên cố, hài hòa. Cán bộ và nhân dân xã Trung sơn đã tích cực đóng góp kinh phí để hoàn thành xây dựng.

Việc phục dựng nhà bán đường miếu Đông sơn, xã Trung Sơn góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân đồng thời thể hiện sự tri ân của nhân dân đối với các bậc tiền nhân.

Hữu Hoàn