Ban quản lý di tích lịch sử Đển quả sơn tổ chức lễ tiếp nhận 3 bộ Ngũ sự đồ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 953 năm ngày giỗ của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, với tấm lòng thành kính, tri ân đối với các bậc tổ tiên đã có công với đất nước.

Sáng ngày 19/1/2011 (tức ngày 16 tháng chạp năm 2010) bà Nguyễn Thị Mai Liên ở Thị Xã Hà Đông – Hà Nội đã về đền Quả Sơn để thắp hương và cung tiễn 3 bộ Ngũ sự đồ đồng, mỗi bộ 5 cái gồm: Lư, Bình được làm hoa văn tinh xảo, độc đáo với chất liệu đồng và 100 triệu đồng dùng để đóng thuyền phục vụ lễ hội đền Quả Sơn hàng năm.

Ba bộ Ngũ Sự được cung tiến


Nhân dịp này, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Quả Sơn và xã Bồi Sơn đã tổ chức lễ cung tiến và tiếp nhận 3 bộ Ngũ sự đồ đồng do bà Nguyễn Thị Mai Liên ủng hộ, đồng thừi tổ chức rước 3 bộ Ngũ sự đồ đồng đặt tại điện thờ của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương.

Đây là tấm lòng của du khách thể hiện sự tôn kính và lòng ngưỡng mộ đối với Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Sỹ Bắc