Ban LL Hội cựu cán bộ Đoàn tổ chức gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ

Sáng 24/3, Ban liên lạc hội cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ 7.

Tại buổi lễ các đại biểu đã ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019.) Trong suốt mấy chục năm qua, các thế hệ cán bộ huyện Đoàn đã phát huy truyền thống của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

s1

Ban liên lạc Hội cựu cán bộ Đoàn tổ chức gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ.

Đội ngũ cán bộ huyện Đoàn qua các thời kỳ đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều đóng góp cho phong trào của tuổi trẻ Đô Lương và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An. Nhiều đồng chí đã và đang đảm nhận nhiều cương vị công tác khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Có đồng chí đã nghỉ hưu, nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động của tuổi trẻ.

s2

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019.)

Ban liên lạc Hội cựu cán bộ huyện Đoàn Đô Lương qua các thời kỳ được thành lập và duy trì các hoạt động xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ. Ban liên lạc thường xuyên phối hợp với Ban thường vụ huyện Đoàn trong việc xây dựng các phong trào và xây dựng chương trình hoạt động của Ban liên lạc gắn với phong trào của tuổi trẻ.

s3

Nhiều cựu cán bộ đoàn nay đã nghỉ hưu.

Các đại biểu đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình hoạt động và mong muốn tuổi trẻ huyện Đô Lương tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước để xây dựng phong trào ngày càng phát triển vững chắc./.

Hồng Sơn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt