Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh làm việc với huyện Đô Lương

Sáng nay 22/8/2013, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Võ Viết Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về Đô Lương  giám sát tình hình xây dựng NTM và thực hiện các cơ chế chính sách cho nông nghiệp do HĐND tỉnh ban hành tại 2 xã Lưu Sơn và Thịnh Sơn, huyện Đô Lương.

Đoàn giám sát kiểm tra sự công khai minh bạch trong việc huy động tiền đóng góp của nhân dân xây dưng NTM  xã Lưu Sơn


Chương tình xây dựng NTM được xã Lưu Sơn triển khai thực hiện khá toàn diện, trong đó tập trung vào các nội dung vận động nhân dân góp, đổi đất, góp tiền nhằm chỉnh trang đồng ruộng, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nội đồng, kênh mương và đường GTNT. Địa phương cũng tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đa ngành nghề, chuyển đổi cây trồng tạo ra nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, nâng cao thu nhập đạt 25 triệu đồng/người/năm. Hiện tại xã có 10/19 đạt tiêu chí NTM; 5 tiêu chí sắp đạt; 4 tiêu chí còn đang khó khăn. Riêng xã Thịnh Sơn có 15/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt.

Đoàn giám sát trực tiếp các công trình xây dựng NTM ở xã Lưu Sơn

Đối với việc thực hiện cơ chế chính sách cho nông nghiệp ở 2 xã Lưu Sơn, Thịnh Sơn chỉ áp dụng cho cây ngô vụ đông, cây mây, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, các địa phương cũng đề xuất tỉnh cần xem xét hỗ trợ thêm ở một số loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao ở từng địa phương trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong quá trình xây dựng NTM hiện nay, từ đó nhằm kích cầu đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.

Thông qua giám sát, đoàn công tác đã làm rõ một số khó khăn, vướng mắc ở cơ sở như vấn đề xử lý rác thải nông thôn, bao bì thuốc BVTV trên địa bàn xã; xây dựng làng văn hóa khó thực hiện do lỗi có người vi phạm chính sách DS – KHHGĐ; cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, cơ cấu lao động đáp ứng tiêu chí NTM… Đồng thời đề nghị các địa phương cố gắng giữ ổn định các tiêu chí đạt được, quan tâm đến các nội dung khó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thiện thêm các tiêu chí mới, đảm bảo kế hoạch mục tiêu xây dựng NTM ở từng địa phương. Cùng ngày đoàn giám sát HĐND Tỉnh  làm việc tại HĐND – UBND Huyện Đô Lương.

Hữu Hoàn