Ban dân vận tỉnh uỷ tổ chức giao ban công tác đan vận tuyến đường 7.

Sáng ngày 21/12, tại Đô lương, ban dân vận tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2012 và triển khai các nhiệm vụ, Tới dự có bà Nguyễn thị Thu Hường phó ban dân vận tỉnh uỷ, lãnh đạo ban dân vận 7 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông , Anh Sơn , Tân Kỳ, Thanh Chương và Đô Lương.


Năm 2012, tuy điều kiện kinh tế găp nhiều khó khăn, tình kình xã hội diễn ra phức tạp nhưng các huyện đã làm tốt công tác vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Nhân dân các huyện đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng cục ngàn ngày công và hiến 300.000 m2 đất để xây dựng giao thông nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân thực ghiện các chủ trương NQ, CS pháp luật của nhà nước. NQ TW 4 “ một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt các đoàn thể. Đẩy mạnh tiếp xúc với nhân dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để các ban ngành chức năng giải quyết và ban hành các chính sách kịp thời đảm bảo cuộc sống cho người dân. Hoạt động của UBMT và các đoàn thể nhân dân đã thực hiện có hiệu quả, năm 2012 UBMTTQ các huyện đã vận động nhân dân ủng hộ quỹ người nghèo được hàng chục tỷ đồng, điển hình như huyện Đô Lương được 1,9 tỷ đồng, tham gia tích cực ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng khu di tích lịch sử Truông Bồn và quỹ đền ơn đáp nghĩa. Ban dân vận các huyên đã phát huy vai trò của mình trong công tác vận động nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Phát biểu tại hội nghị bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó ban dân vận tỉnh uỷ đã biểu dương những kết quả của ban dân vận các huyện trong công tác vận động quần chúng đồng thời yêu cầu năm 2013 ban dân vận các huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hữu Hoàn