Ban dân vận Tỉnh ủy giao ban cụm công tác dân vận tại Đô Lương

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2009 tại Đô Lương Ban dân vận tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị giao ban với các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương và Đô Lương. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị ban dân vận của các huyện đã báo cáo những kết quả đạt thực hiện trong công tác dân vận. Trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận khéo, từ đó để giải quyết các vấn để nóng trong đời sống xã hội. Nhìn chung về kết quả hoạt động công tác dân vận năm 2009 của các huyện đã góp phần tích cực, động viên mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đối với công tác dân vận ở Đô Lương đã đạt được nhiều kết quả. Trong đó ban dân vận đã bám sát nhiệm vụ để đảy mạnh thực hiên nhiệm vụ trên từng các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh. Đối với công tác dân vận của Đảng đã thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 11 của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác vận động quần chúng trước yêu cầu mới. Công tác dân vận của chính quyền và các ngành thực hiện tốt quy chế dân chủ các cấp, nâng cao trách nhiệm, tác phong lế lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, làm tốt công tác tôn giáo. Phát huy tinh thần  đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng phát triển kinh tế nâng cao đời sống của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Xuân Sơn  – ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh đánh giá cao các hoạt động của ban dân vận các huyện đã làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Duy Vinh

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt