Ban CHQS huyện Đô Lương tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2016 – 2018

Chiều ngày 30/5, Ban CHQS huyện Đô Lương tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2016 – 2018. Tham dự có đồng chí Đoàn Văn Lợi – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trường Long – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2014 – 2016, Hội đồng quân nhân huyện Đô Lương đã đạt được nhiều thành tích nổi bật đó là: Duy trì chặt chẽ nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác, theo dõi, chỉ đạo, nắm chắc tình hình địa bàn và các hoạt động kịp thời để báo cáo, đề xuất các chủ trương, giải pháp tích cực cho Đảng ủy, chỉ huy.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham mưu và triển khai thực hiện tốt công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Huy động hơn 500 quân nhân dự bị bàn giao cho các đơn vị của bộ, quân khu và bộ binh huyện huấn luyện đảm bảo an toàn. Hoàn chỉnh 106 bộ hồ sơ cho các em học sinh THPT thi đậu vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Tích cực chủ động làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật đạt chất lượng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các nhiệm vụ.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Trường Long – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện phát biểu tại Đại hội

Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình nhằm định hướng tư tưởng, nhận thức, hành động và nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin cho mọi quân nhân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù. Đẩy mạnh công tác tăng gia tiết kiệm, tạo nguồn tại chỗ. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị tại cơ sở, đảm bảo quân số khỏe luôn đạt trên 98,8% trở lên.

Nhiệm kỳ 2016 – 2018, Hội đồng quân nhân huyện Đô Lương tiếp tục quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh sinh hoạt đối thoại dân chủ, phát huy quyền làm chủ của quân nhân.

%image_alt%
Đại hội bầu Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2016 – 2018

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2016 – 2018. Ban chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Thúy Hằng