Ban CHQS Đô Lương triển khai kiểm tra sẵn sàng động viên, phương tiện kĩ thuật

Sáng ngày 20/8/2019, tại xã Đại Sơn, Ban CHQS huyện Đô Lương đã tổ chức khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên, phương tiện kĩ thuật cho đơn vị Tiểu đoàn vận tải ô tô 510 Lữ đoàn 791.

a1

Các đại biểu tham dự.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định của UBND tỉnh và UBND huyện Đô Lương về giao chỉ tiêu cho các địa phương về bàn giao phương tiện kĩ thuật vận tải, lực lượng dự bị động viên. Tổ chức đánh giá kết quả đăng kí, quản lí, sắp xếp phương tiện kĩ thuật của huyện Đô Lương nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ chiến đấu khi chiến tranh xảy ra.

a2

Đồng chí Thượng tá Võ Văn Hùng – Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện triển khai kế hoạch kiểm tra.

Trong thời gian qua, tại Đô Lương, công tác đăng kí, quản lí phương tiện kĩ thuật đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp và được kiểm tra đăng kí thường xuyên. Hiện tổng phương tiện kĩ thuật có 7321 chiếc, trong 3 năm đã đăng kí, lập phiếu đăng kí cho 3570 phương tiện đảm bảo phục vụ nhu cầu chiến đấu trên giao.

Ban tổ chức kiểm tra số lượng phương tiện, chủng loại phương tiện vận tải, hồ sơ và đánh giá khả năng cơ động của các loại phương tiện, tổ chức bàn giao phương tiện kĩ thuật cho đơn vị tiểu đoàn vận tải ô tô 510 Lữ 791.

a3

Đoàn tiến hành kiểm tra phương tiện kỹ thuật. Ảnh: Sỹ Bắc

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác chuẩn bị phương tiện kĩ thuật, lực lượng dự bị động viên để đáp ứng nhu cầu phục vụ chiến đấu, nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay./..

Sỹ Bắc