Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ khối cơ quan

Nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện quân sự cho khối tự về cơ quan, sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện. sáng ngày 22/4/2010 Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật.

Kiểm tra bắn đạn thật của các dân quân tự vệ


Tham gia đợt kiểm tra có 120 người thuộc lực lượng tự vệ, 17 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Về kiểm tra bắn đạn thật gồm 3 tư thế đứng bắn, quỳ bắn và nằm bắn súng CKS 71. Trước đó ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức kiểm tra nội dung chính trị gồm các nội dung: diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và bài lực lượng dân quân tự vệ làm công tác dân vận.

Kết quả có 110 đồng chí đạt yêu cầu trong đó có 21 đồng chí đạt loại giỏi, 40 đồng chí đạt loại khá.

Đợt huấn luyện đã được thực hiện đảm bảo quy trình giáo án, đảm bảo nghiêm túc. Thông qua đợt huấn luyện giúp cho đội ngũ tự vệ khối cơ quan đơn vị hiểu rõ chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí sẵn sàng nhận nhiệm vụ phục vụ chiến đấu đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch phá hoại cách mạng Việt Nam

Hữu Hoàn