Ban chỉ huy quân sự huyện Đô lương tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức khảo sát đối với người có công định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia chống Pháp; chống Mỹ; chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.

Sáng ngày 4/6/2014, BCH quân sự huyện Đô Lương tổ chức hội nghị hướng dẫn khảo sát đối với người có công định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia chống Pháp; chống Mỹ; chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế cho chỉ huy trưởng BCH quân sự các xã, thị trấn.

Đối tượng được khảo sát đó là những người có công ở nước ngoài là người Việt Nam, hiện đang định cư ở nước ngoài đã tham gia kháng chiến chống Pháp; chống Mỹ; chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm niệm vụ Quốc tế.


Điều kiện để các đối tượng được hưởng chính đó là những người định cư ở nước ngoài là quân nhân, công an Nhân Dân; người làm công tác cơ yếu; cán bộ, công chức, chuyên gia, cán bộ dân chính đảng; cán bộ xã (phường); dân quân, du kích; thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào; Campuchia hiện chưa được hưởng hoặc đã được hưởng chế độ, chính sách nhưng dừng hưởng hoặc đang hưởng chế độ, chính sách của đảng, nhà nước Việt Nam.
 

Đối tượng và điều kiện khảo sát lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế đối với chống Pháp từ tháng 9/1945 – 20/7/1954; lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 – 30/4/1975 và tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia.  Thời gian khảo sát sẽ được tiến hành từ nay đến trước ngày 14/6/2014.

Hữu Hoàn