Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2009-2014

Sáng ngày 20/8 Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2009-2014.
Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Đô Lương đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động "Quản lý khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông" giai đoạn 2009 – 2014. Đồng thời, tổ chức gắn với phong trào thi đua tại các đơn vị. Từ huyện đến xã thị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao tính năng, tác dụng đáp ứng yêu cầu huấn luyện và bắn đạn thật; thực hiện nghiêm túc chế độ lau chùi bảo quản, tiếp nhận, bàn giao chặt chẽ vũ khí trang thiết bị đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao, không để xảy ra trường hợp mất mát hoặc mất an toàn.
%image_alt%

Tổ chức củng cố kho tàng, phương tiện và xây dựng kế hoạch chiến đấu bảo vệ kho tàng an toàn; xây dựng kế hoạch và phát động thực hiện tốt an toàn giao thông nhằm nâng cao tinh thần và trách nhiệm cho cán bộ chiến sỹ cán bộ lực lượng trong vũ trang; thực hành tiết kiệm trong việc quản lý sử dụng vũ khí trang thiết bị. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
%image_alt%
Nhân dịp này, ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã trao giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động.

Hữu Hoàn( Đài Đô Lương).