Ban chỉ huy quân sự Huyện Đô Lương luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2015.

Trong hai ngày từ 02 đến 03/3/2015, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Nội dung luyện tập gồm: Chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho LLVT từ cao lên toàn bộ, hạ đạt mệnh lệnh hành quân và thực hành di chuyển sở chỉ huy, phổ biến quy chế, quy định, kế hoạch chiến đấu bảo vệ khu vực trú quân.

%image_alt%

Đây là đợt diễn tập quan trọng thực hiện thế trận phòng thủ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Đồng thời nhằm nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, điều hành cho cán bộ các cấp, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa chỉ huy và cơ quan trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

%image_alt%

Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ luyện tập, Ban chỉ huy quân sự Đô Lương đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện vật chất, tổ chức luyện tập đúng, đủ nội dung, kế hoạch do vậy cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thực hành việc luyện tập đạt hiệu quả cao, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật.

Thanh Hải
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt