Ban chỉ đạo XDNTM huyện rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới ở xã Văn Sơn.

Sáng ngày 30/7/2015, Ban chỉ đạo XDNTM huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị kiểm tra, rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 ở xã Văn Sơn. Đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện từng bước hoàn thành các tiêu chí đã đề ra.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Trong 4 năm, xã Văn Sơn đã đầu tư gần 77,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình trong bộ tiêu chí XDNTM, trong đó các cấp đã hỗ trợ trên 65 tỷ đồng, nhân dân đóng góp được 8,5 tỷ đồng, hiến 3.900 mét vuông đất và 20.500 ngày công lao động. Đến thời điểm này, toàn xã đã đầu tư xây dựng bê tông hoá và nhựa hoá được 6,5 km đường thôn xóm và đường liên xã, đang xây dựng nhà văn hoá xã và 9/13 xóm có nhà văn hoá, 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,7%, bình quân thu nhập đầu người 28 triệu đồng/năm. Hệ thống chính trị được củng có, công tác QPAN được đảm bảo, giữ vững. Đến thời điểm này xã Văn Sơn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí về XDNTM. Các tiêu chí chưa và gần đạt gồm: Thủy lợi, trường học, chợ nông thôn và tiêu chí văn hóa.
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện đã biểu dương những sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã Văn Sơn để để hoàn thành công tác XDNTM, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn. Đồng thời đồng chí yêu cầu xã Văn Sơn điều chỉnh, bổ sung, rà soát, tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện, trong đó phải đánh giá lại 2 tiêu chí về thuỷ lợi và văn hoá, phấn đấu đến hết năm 2015 hoàn thành việc XDNTM.

Sỹ Bắc