Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với xã Thượng Sơn

Sáng ngày 29/7/2015, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã về xã Thượng Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM. Đồng chí Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong 4 năm qua. Mặc dù là một xã còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Trong 4 năm đã đầu tư 246,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, ngoài nguồn hỗ trợ của các cấp thì đã vận động nhân đóng góp được gần 121,4 tỷ đồng, chiếm 49,3%. Trong đó đã đầu tư xây dựng bê tông hoá được 37,2 km đường giao thông và trên 66 km kênh mương nội đồng, nhựa hoá và bê tông 28 km đường thôn xóm và đường liên xã, xây dựng nhà văn hoá xã và 14/14 xóm có nhà văn hoá đạt chuẩn, 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nhờ đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đã góp phần đưa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, bình quân thu nhập đầu người gần 19 triệu đồng/năm. Hệ thống chính trị được củng cố, công tác quốc phòng – an ninh được đảm bảo, giữ vững. Đến thời điểm này, xã Thượng Sơn đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện đã biểu dương những sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Sơn để giành được nhiều kết quả trong công tác xây dựng NTM, đánh giá cao vai trò chỉ đạo của BCH Đảng bộ, sự điều hành thực hiện của chính quyền và các đoàn thể, đã khơi dậy được ý chí tự lực tự cường của nhân nhân, phát huy tốt nội lực trong việc huy động nguồn lực lớn để thực hiện, trong đó có sự đóng góp rất lớn của nhân dân. Đồng chí yêu cầu, xã Thượng Sơn tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại và yêu cầu các ban nghành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ.

Sỹ Bắc