Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thẩm định tại xã Tràng Sơn

Sáng ngày 29-11, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới của tỉnh đã về xã Tràng Sơn để thẩm định. Dự buổi thẩm định có đồng chí Vi Lưu Bình – Phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh – Chủ tịch hội đồng thẩm định, đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện.

trang-son

Trụ Sở làm việc của UBND xã Tràng Sơn

Ảnh: Hữu Hoàn

Tràng Sơn là xã có dân cư đông, phân bố ở 13 xóm, gần 2.290 hộ, 9.760 nhân khẩu, có 3 xóm nằm gần Thị Trấn – Đô Lương, chủ yếu là kinh doanh dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã trong giai đoạn 2011-2016 đạt 12%. Thu nhập bình quân đầu người dự tính đến năm 2016 ước đạt 25,6 triệu đồng.

Theo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã, đến nay 19/19 tiêu chí của xã đều đã đạt được. Để đạt được kết quả này, trong thời gian qua, Đảng bộ – Chính quyền xã và nhân dân đã ra sức phấn đấu, phát huy nội lực và ngoại lực để đầu tư xây dựng. Tổng nguồn vốn đầu tư để giai đoạn 2011-2016 đạt 354 tỷ đồng. Trong số đó, nguồn vốn từ Trung ương 1,1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng, huyện 1,5 tỷ đồng, xã 20 tỷ đồng, vốn tín dụng 17 tỷ đồng. Nguồn lực của doanh nghiệp 6 tỷ đồng. Nguồn vốn nhiều nhất là do nhân dân đóng góp đạt 292 tỷ đồng. Từ ngày công lao động, hiến đất, xây dựng nhà ở.

trang-son0

Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá, đối chiếu với yêu cầu của bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tràng Sơn đã đạt chuẩn.

trang-son2

Đồng chí Vi Lưu Bình- Phó giám đốc sở nông nghiệp – Trưởng đoàn thẩm định của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Vi Lưu Bình- Phó giám đốc sở nông nghiệp, trưởng đoàn thẩm định của tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bô, chính quyền và nhân dân xã Tràng Sơn trong việc hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời mong rằng, xã Tràng Sơn sẽ phát huy tốt 19 tiêu chí đã đạt được, nhằm xây dựng xã ngày càng vững mạnh toàn diện, trong đó đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng phát triển đi lên.

Với kết quả đã đạt được, dự tính trước ngày 20-12-2016, xã Tràng Sơn sẽ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 Ngọc Phương – Văn Đăng