Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Lam Sơn

Chiều ngày 27/9/2018, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Lam Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Lam Sơn là một xã miền núi, mặc dù còn khó khăn về nhiều mặt, nhưng xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, nên trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Lam Sơn đã phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

a1

Lãnh đạo các ban, ngành đóng góp ý kiến

Trong 5 năm qua, đã huy động trên 240 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, trong đó, nguồn vốn đầu tư trung ương hỗ trợ 81  tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ  78,6 tỷ đồng, huyện hỗ trợ 36 tỷ đồng, ngân sách xã 22,7 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 21 tỷ đồng. Nhân dân hiến  đất, đóng góp ngày công lao động tính trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

Đến nay,  xã Lam Sơn đã làm được 11,2 km đường nhựa và 22,4 km đường bê tông và rải cấp phối, xây dựng được gần 14,5 km kênh mương, 14 xóm đều xây dựng nhà văn hóa và thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn, 3 cấp học và trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 9,5% năm 2011 xuống còn 3,58 năm 2017. Qua đánh giá, xã Lam Sơn  đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới,.

a2

Trụ sở xã Lam Sơn được đầu tư xây dựng đảm bảo các hoạt động. Ảnh: Ngọc Phương

Tại buổi làm việc, các phòng ban ngành liên quan đã kiểm tra hồ sơ, rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện từng tiêu chí, trong đó đã chỉ ra một số điểm cần khắc phục đó là phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo đúng quy định, một số hạng mục công trình và một số phần nhỏ trong các tiêu chí cần tu bổ xây dựng theo đúng tiêu chí.

a3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao kết quả xã Lam Sơn đã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu xã tập trung đối chiếu, rà soát thực sát đúng với quy định,  lưu ý tiếp tục hoàn thiện 2 tiêu chí là tiêu chí 16 về văn hóa và tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật để 19 tiêu chí đều đạt vững chắc  và sớm hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018/..

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt