Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hiến Sơn.

Chiều ngày 25/9/2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương đã tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Hiến Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

ntm

BCĐ NTM huyện làm việc với xã Hiến Sơn

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Hiến Sơn đã luôn nỗ lực, quyết tâm đóng góp sức người, sức của để từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong hơn 5 năm , đã huy động đầu tư 80,7 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, trong nguồn vốn đầu tư trung ương hỗ trợ 0,8 tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ 42,7 tỷ đồng, huyện hỗ trợ 10,3 tỷ đồng, trích ngân sách xã 9,3 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 15,3 tỷ đồng.

ntm1

Tiêu chí đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, đã vận động nhân dân hiến 45 ngàn m2 đất và tham gia đóng góp trên 15 ngàn ngày công lao động. Đến nay, toàn xã đã làm được 12,2 km đường nhựa và đường bê tông, rải cấp phối được 44 km, xây dựng được gần 21 km kênh mương, 15/15 xóm đều xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người 33,8 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 31% năm 2010 xuống còn 4,73 năm 2017, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%.

ntm3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra nhà văn hóa xóm Thanh Lương.

Qua tự đánh giá của xã đến tháng 8/2018 xã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, riêng 8 tháng đầu năm nay đã đạt thêm một tiêu chí. Có 3 tiêu chí là: Giao thông, trường học và văn hóa phấn đấu đạt vào cuối năm nay. Tại buổi làm việc, các phòng ban ngành liên quan đã tổ chức kiểm tra hồ sơ, rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện từng bộ tiêu chí, trong đó đã chỉ ra một số điểm xã cần khắc phục đó là phải hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo đúng quy định, một số hạng mục công trình cần thực hiện xây dựng đảm bảo thời gian.

ntm2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả xã Hiến Sơn đã thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động nguồn đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến công, hiến của. Đồng chí lưu ý, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên, trên từng lĩnh vực, từng tiêu chí để bổ sung, hoàn thiện đảm bảo vững chắc các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí còn lại phải tiếp tục nỗ lực, huy động sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân để tập trung thực hiện theo đúng tiến độ, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018./.

Sỹ Bắc