Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn.

 Chiều 8/10, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương đã tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Đông Sơn. Đồng chí Phùng Thành Vinh -Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì buổi làm việc.

1

Đồng chí Phùng Thành Vinh -Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì buổi làm việc.

Để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2018, ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, xã Đông Sơn còn vận động người dân tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền mở rộng và phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,07%, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,4 triệu đồng/năm. Trong quá trình xây dựng NTM xã Đông Sơn đã huy động đã huy động được trên 192 tỷ đồng.  Trong đó nhân dân đóng góp gần 8 tỷ đồng, hiến 750m2 đất thổ cư, 32.460 m2 đất nông nghiệp, trên 4.500 ngày công lao động và nhiều tài sản trên đất. Qua kiểm tra, đến thời điểm này xã Đông Sơn cơ bản đã đạt được 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, chất lượng của 1 số tiêu chí chưa cao, chưa có chiều sâu.

2

Các đại biểu làm việc với xã Đông Sơn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả xã Đông Sơn đã đạt được trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  Đặc biệt là sự tham gia và đồng thuận của nhân dân.  Huy động nguồn đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến công hiến từ nhân dân. Bên cạnh đó xã cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp.

3

Đồng chí Phùng Thành Vinh -Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xã Đông Sơn sớm hoàn thành các thủ tục về đích NTM. Ảnh: Hoàng Phi.

Tuy nhiên để về đích NTM, xã Đông Sơn cần nâng cao chất lượng các tiêu chí. Mở rộng đa ngành nghề để nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp. Phòng tiếp dân và phòng bạn đọc cần bố trí hợp lý để phục vụ nhân dân. Rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 và tập trung về đích NTM. Hoàn thành hồ sơ và các thủ tục xét duyệt xã đạt NTM gửi về các phòng, ngành chuyên môn trước ngày 20/10/2018./.

 

Lê Hoàn