Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh: Tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ năm 2014 cụm: Tân Kì, Đô Lương, Anh Sơn.

Sáng ngày 27/2/2014, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ năm 2014 cụm: Tân Kì, Đô Lương, Anh Sơn. Về dự và chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Thông – UVBTV tỉnh uỷ, Trưởng ban nội chính tỉnh, các đ/c Nguyễn Phong Phú – CT.Hội CCB tỉnh, Hoàng Chương – Đại tá, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Ở huyện có các đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT.HU. CT.HĐND huyện, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện.

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của ban chỉ đạo XDCS tỉnh và sự tập trung phối hợp thực hiện của các ban ngành từ huyện đến cơ sở nên các huyện trong cụm đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ XDCS ATLC SSCĐ, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo QPAN trên địa bàn. Trong đó, đã thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố QPAN, thực hiện nhiệm vụ QSQP và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hoá xã hội, chính sách hậu phương quân đội, duy trì hiệu quả hoạt động của các cụm ATLC SSCĐ và hoạt động của ban chỉ đạo XDCS huyện.


Kế hoạch năm 2014. Các huyện tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung tuyên truyền và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Ban chỉ đạo phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở nắm vững tình hình và xử lí có hiệu quả các tình huống xảy ra, làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị. Nâng cao chất lượng XDCS, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá, nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Thông – UVBTV tỉnh uỷ, Trưởng ban nội chính tỉnh phát biểu hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thông – UVBTV tỉnh uỷ, Trưởng ban nội chính tỉnh đã ghi nhận kết quả công tác XDCS ATLC SSCĐ của các huyện trong năm 2013, đồng thời yêu cầu ban chỉ đạo các huyện trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực, đảm bảo công tác QPAN trên từng địa bàn.

Đài Đô Lương